Иск на алименты образец украина 2018

Образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

Иск на алименты образец украина 2018

Ниже вам представлен образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка в 2017 году. На примере показано, как составлять иск в суд на взыскание алиментов на ребенка в том случае, когда родители оформили развод.

В образце показано взыскание алиментов в части от заработка (дохода) и в твердой денежной сумме. Какой из данных способов выбрать вам — решаете вы. Но как правило в твердой денежной сумме взыскиваются алименты в том случае, когда второй родитель имеет непостоянный заработок или часто меняет работу.

Пример искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

До _(повне найменування)_ суду
м. ________ вул. ________

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІННмісце реєстрації та проживання:повна адреса та поштовий індекс,номер та серія паспорту

засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІННмісце реєстрації та проживання:повна адреса та поштовий індекс,номер та серія паспорту

засоби зв’язку.

Если адрес регистрации и места жительства отличаются, то они указываются по отдельности. Это необходимо для того, чтобы ответчик и истец смогли вовремя получать все документы из суда.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення аліментних платежів на утримання дитини

__________ року я, ПІБ, ________ року народження, зареєструвала шлюб з відповідачем – ПІБ, ____ року народження, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу _(серія)_ № ____ від _____ , виданим відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. ____ міськрайонного управління юстиції ____ області, актовий запис № ____ .

Від шлюбу ми маємо неповнолітню дитину – ПІБ, ____ року народження.

Шлюб між нами розірвано _______ року.

Если брак между сторонами расторгнут, то обязательно указываем об этом и прилагаем копию соответствующего решения суда.

Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується відповідною довідкою з місця проживання.

Відповідно до ст. 180 СК України: «Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття». При цьому обоє батьків мають рівні зобов’язання по утриманню дитини. Але з ______ року відповідач перестав допомагати мені утримувати нашу неповнолітню дитину.

Необходимо указать время, начиная с которого ответчик перестал содержать ребенка.

Відповідно до ч. 3 ст. 181 СК України: «За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) призначаються в частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі».

Відповідач має можливість сплачувати кошти на утримання нашої спільної дитини, оскільки він працює в ТОВ «_____» на посаді _____ та має регулярний і стабільний заробіток у розмірі 2500 грн. (довідка з місця роботи відповідача).

Обязательно указываем о доходах ответчика: его место работы, должность и размер заработной платы. Идеальным будет, если вы приобщите к материалам дела справку о доходах ответчика. Если возникнут проблемы в ее получении, то вам необходимо просить суд затребовать ее у соответствующего субъекта хозяйственной деятельности.

Если ответчик не имеет доходов, не работает или работает без официального оформления, то указываем об этом в иске и просим взыскать алименты в твердой денежной сумме:

Згідно ст. 184 СК України: «Суд за заявою одержувача визначає  розмір аліментів у твердій грошовій сумі».

Відповідач має нерегулярний дохід, оскільки ______ (вказуємо причини). Тому, я вважаю, що аліменти повинні бути визначені у твердій грошовій сумі.

Відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

Відповідач інших утриманців немає, він працездатний, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати аліменти на утримання нашої неповнолітньої дитини.

Оскільки відповідач в добровільному порядку відмовився від надання матеріальної допомоги нашій дитині та ухиляється від обов’язку утримувати її до досягнення нею повноліття, я вимушена звернутися в суд з цією позовною заявою.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»: «Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення».

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 150, 180-184 СК України, ст.ст. 174, 175 ЦПК України, ЗУ «Про судовий збір», —

ПРОШУ:

 1. Стягнути з відповідача — _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліменти на утримання дитини ___________ (ПІБ), _______ року народження, в розмірі 1/4 частки з усіх видів заробітку (або у твердій грошовій сумі в розмірі ____ грн.), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з моменту подачі даної позовної заяви і до досягнення дитиною повноліття.

Додатки:

 1. Копії свідоцтва про шлюб – 2 екз.
 2. Копії свідоцтва про народження – 2 екз.
 3. Довідка про склад сім’ї та її копія – 2 екз.
 4. Копії паспорту – 2 екз.
 5. Копії довідок при присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.
 6. Копії рішення суду про розірвання шлюбу — 2 екз.
 7. Копія позовної заяви

Все документы, которые мы подкрепляем к исковому заявлению, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах:

 • первый для суда. Как правило в суд мы предоставляем оригиналы всех документов. Их не обязательно подкреплять под исковое заявление. Достаточным будет взять их в судебное заседании и предоставить их судье по ее требованию.
 • второй для ответчика (только копии документов).

«____»______________2017 р.       __(підпис)__ ПІБ

Источник: https://prosto-alimenty.com/obrazets-iska-o-vzyskanii-alimentov-na-rebenka/

Алименты на ребенка в Украине 2019: размер и порядок начисления

Иск на алименты образец украина 2018

Алименты – это определенная сумма денег, которая добровольно либо же по решению суда выплачивается одним из родителей для содержания несовершеннолетнего ребенка.

Если родители решают разорвать свои отношения, то возникает вопрос: кто и как должен содержать ребенка или нескольких детей, родившихся в браке.

Об этом позаботилось государство и на законодательном уровне установило определенные нормы, согласно которым производится расчет материального обеспечения, которое обязан выплачивать один из родителей.

Проживание родителей порознь не снимает ответственности ни с одного из них. Размер алиментов, на которые может претендовать несовершеннолетний, четко прописан в законе.

Обновленные данные по сумме алиментов в Украине

Согласно законодательству, с 1 июля 2019 года размер прожиточного минимума вырастет. Исходя из этого, сумма алиментов, объем которых указан в процентном соотношении к прожиточному минимуму, тоже увеличится.

С 1 июля размер алиментных выплат будет следующим:

 1. Минимальный объем алиментных долгов (половина прожиточного минимума) для детей:
  • до 6 лет – 849,50 гривен;
  • 6 – 18 лет – 1059 гривен.
 2. Рекомендуемый минимальный объем алиментных выплат для детей:
  • до 6 лет – 1699 гривен;
  • 6 – 18 лет – 2118 гривен.
 3. Максимальные суммы алиментных долгов:
  • до 6 лет – 16 990 гривен;
  • 6 – 18 лет – 21180 гривен.

Эти данные следует учитывать работодателям, в частности, если из заработной платы сотрудников необходимо удерживать алиментные выплаты в привязке к прожиточному минимуму на детей соответствующего возраста. Также следует знать, что работодатель не оплачивает алиментные выплаты сотрудника с начисленной суммы больничных.

Размер алиментов в Украине

Алименты на несовершеннолетнего или совершеннолетнего ребенка могут выплачиваться в двух вариантах.

 1. Заранее оговоренная сумма (принимается во внимание индексация).
 2. Сумма, которая вычитается из заработной платы одного из родителей и зависит от ее размера.
 • Государство устанавливает минимальную и максимальную сумму алиментов. Первая составляет 50% от прожиточного минимума, определенного для детей соответствующей возрастной категории. Максимальная – 10 прожиточных минимумов.
 • С 01.01.2019 года прожиточный минимум для детей составляет от 1626 грн до 2106 грн в зависимости от возрастной категории.
 • Для детей до 6 лет: минимум – 813 грн (50% от прожиточного минимума), максимум – 16 260 грн.
 • Для детей от 6 до 18 лет: минимум – 1053 грн, максимум – 21 060 грн.

Большинство украинцев убеждены, что минимальный размер недостаточен для обеспечения нормальной жизни ребенку, поэтому просят парламентариев пересмотреть эти нормы.

Новый Закон об алиментах

В 2019 году вступил в силу новый Закон об алиментах в Украине, цель которого усилить ответственность за неуплату денежной помощи своим детям. Теперь должников могут ограничивать в таких правах, как: свободный выезд за границу (даже если это командировка), вождение транспортного средства, использование оружия. Такие ограничения будут в силе, пока родитель не погасит долг.

При назначении суммы выплат судом будут учитываться расходы свыше десяти минимальных зарплат, наличие имущества и даже банковских сбережений. Если бывшая жена знает, что доходы супруга выше, чем заявленные, и ему есть что скрывать, то в новом Законе про алименты имеются нормы, которые позволяют собирать и предъявить доказательства более высокого уровня жизни, чем было заявлено.

Мужчина, который со временем стал меньше зарабатывать, имеет право подать ходатайство об уменьшении суммы алиментов.

Как рассчитывается сумма алиментов на ребенка в Украине?

На одного ребенка с плательщика вычитают 25% от дохода, алименты на двоих детей в Украине составляют – 33%, на троих и более – 50%. Максимальная сумма не должна превышать 10 минимумов, установленных законом на каждого ребенка.

Актуально:

В 2019 году увеличился минимальный размер алиментов

С начала нового года в связи с увеличением прожиточного минимума для детей увеличился и минимальный гарантированный размер алиментов, который не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (до июля 2017 было 30%).

При назначении суммы учитывают также:

 • здоровье ребенка и потребность в лечении;
 • здоровье и потребность в лечении плательщика;
 • есть ли у плательщика другие дети, которые нуждаются в финансовой поддержке;
 • финансовые возможности первого родителя (с кем проживает ребенок).

Для удобства минимальная сумма алиментов в Украине приведена в таблице:

Источник: https://deltabank-online.com.ua/vse-ob-alimentah-na-rebenka-v-ukraine-razmer-poryadok-nachisleniya-obrazets-zayavleniya/

Образец искового заявления на алименты в твердой денежной сумме и процентах

Иск на алименты образец украина 2018

Обратим внимание, что в данном случае пример содержит два варианта иска на алименты:

 • в части от заработка (дохода);
 • в твердой денежной сумме.

Какой из нижеуказанных способов использовать решать истцу. Обычно, в твердой денежной сумме взыскиваются алименты тогда, когда ответчик не имеет постоянного дохода или часто меняет работу.

Образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

До _(повне найменування)_ суду
м. ________ вул. ________

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

Отметим, что если адрес фактического проживания истца или ответчика отличаются от адреса прописки, то они указываются по отдельности. Таким образом стороны смогут вовремя получать корреспонденцию из суда.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення аліментних платежів на утримання дитини

__________ року я, ПІБ, ________ року народження, зареєструвала шлюб з відповідачем – ПІБ, ____ року народження, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу _(серія)_ № ____ від _____ , виданим відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. ____ міськрайонного управління юстиції ____ області, актовий запис № ____ .

Від шлюбу ми маємо неповнолітню дитину – ПІБ, ____ року народження.

Шлюб між нами розірвано _______ року.

Если брак между сторонами расторгнут, то обязательно указываем об этом и прилагаем копию соответствующего решения суда.

Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується відповідною довідкою з місця проживання.

Відповідно до ст. 180 СК України: «Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття». При цьому обоє батьків мають рівні зобов’язання по утриманню дитини. Але з ______ року відповідач перестав допомагати мені утримувати нашу неповнолітню дитину.

Обязательно нужно указать время, когда ответчик перестал оказывать материальную помощь ребенку.

Відповідно до ч. 3 ст. 181 СК України: «За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) призначаються в частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі».

Відповідач має можливість сплачувати кошти на утримання нашої спільної дитини, оскільки він працює в ТОВ «_____» на посаді _____ та має регулярний і стабільний заробіток у розмірі 2500 грн. (довідка з місця роботи відповідача).

Внимательно указываем о заработках ответчика: место работы, должность и размер заработной платы.

Хорошо будет, когда у истца получится приобщить к материалам дела справку о доходах ответчика. Если возникают трудности в ее получении, истцу нужно ходатайствовать о истребовании справки в организации, где работает ответчик.

В случае, когда ответчик не имеет постоянных доходов, безработный или работает без официального оформления — пишем об этом в иске на алименты и просим установить алименты в твердой денежной сумме.

Згідно ст. 184 СК України: «Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі».

Відповідач має нерегулярний дохід, оскільки ______ (вказуємо причини). Тому, я вважаю, що аліменти повинні бути визначені у твердій грошовій сумі.

Відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

Відповідач інших утриманців немає, він працездатний, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати аліменти на утримання нашої неповнолітньої дитини.

Оскільки відповідач в добровільному порядку відмовився від надання матеріальної допомоги нашій дитині та ухиляється від обов’язку утримувати її до досягнення нею повноліття, я вимушена звернутися в суд з цією позовною заявою.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»: «Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення».

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 150, 180-184 СК України, ст.ст. 174, 175 ЦПК України, ЗУ «Про судовий збір», —

ПРОШУ:

Стягнути з відповідача — _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліменти на утримання дитини ___________ (ПІБ), _______ року народження, в розмірі 1/4 частки з усіх видів заробітку (або у твердій грошовій сумі в розмірі ____ грн.), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з моменту подачі даної позовної заяви і до досягнення дитиною повноліття.
Додатки:

Копії свідоцтва про шлюб – 2 екз.
Копії свідоцтва про народження – 2 екз.
Довідка про склад сім’ї та її копія – 2 екз.
Копії паспорту – 2 екз.
Копії довідок при присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.
Копії рішення суду про розірвання шлюбу — 2 екз.
Копія позовної заяви

«____»______________2018 р. __(підпис)__ ПІБ

Вышеперечисленный пакет документов необходимо предоставлять в двух экземплярах: для суда и ответчика (копии).

Практичная информация для алиментщиков:

Источник: https://fdlx.com/all/money/107364-obrazec-iskovogo-zayavleniya-na-alimenty-v-tverdoj-denezhnoj-summe-i-procentax.html

Образец искового заявления на алименты в браке (два варианта по ст. 141, 180, 181, 184 СК Украины)

Иск на алименты образец украина 2018

Ниже представлен образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка в браке. В примере указан порядок взыскания алиментов на ребенка без развода в части от заработка (процент от дохода) или в твердой денежной сумме.

**Для быстрого оформления скопируйте заявление в любой текстовый редактор и просто впишите свою информацию.

на ребенка в браке на украинском языке

До Куп’янського районного

суду Харківській області
м. Куп’янськ, вул. Углова, 25

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

***!В ситуации, когда прописка и фактическое место жительства отличается, то они указываются по отдельности для того, чтобы ответчику и истцу вовремя получать все документы из суда.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення аліментних платежів на утримання дитини

Я, ПІБ, 1972 року народження, зареєструвала шлюб з відповідачем – ПІБ, 1971 року народження, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу (серія) №0000 від 20/12/2020, виданим відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. Куп’янськ міськрайонного управління юстиції Харківській області, актовий запис №111.

Від браку ми маємо неповнолітню дитину – ПІБ, 2005 року народження.

https://www.youtube.com/watch?v=IsioYWrzNac

Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується відповідною довідкою з місця проживання.

Шлюб між мною та відповідачем не розірваний, але фактично ми як чоловік та жінка не проживаємо з 2019 року, не ведемо сумісного господарства, не підтримуємо нормальні шлюбні відносини, тобто не реалізуємо належні нам права та обов’язки подружжя, передбачені Сімейним Кодексом України.

Відповідно до ст. 141 СК України: «Мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини».

Відповідно до ст. 180 СК України: «Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття». При цьому обоє батьків мають рівні зобов’язання по утриманню дитини. Але з 2019 року відповідач перестав допомагати мені утримувати нашу неповнолітню дитину.

Необходимо указать время, начиная с которого ответчик перестал содержать ребенка.

Відповідно до ч. 3 ст. 181 СК України: «За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) призначаються в частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі».

Відповідач має можливість сплачувати кошти на утримання нашої спільної дитини, оскільки він працює в ТОВ 15.12.2018 р. на посаді водiй та має регулярний і стабільний заробіток у розмірі 2500 грн. (довідка з місця роботи відповідача).

Необходимо в заявлении о получении алиментов в браке указать информацию о доходах ответчика: его место работы, должность и размер заработной платы… Отличный вариант — приобщить к материалам дела справку о доходах ответчика. В ситуации, когда есть затруднение в ее получении, нужно просить судью истребовать справку о доходах по месту работы ответчика.

В случае, когда ответчик не имеет официальных доходов, безработный или работает без официального оформления, сообщаем об этом в иске на алименты без развода и просим суд взыскать алименты в твердой денежной сумме:

Згідно ст. 184 СК України: «Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі».

Відповідач має нерегулярний дохід, оскільки (вказуємо причини). Тому, я вважаю, що аліменти повинні бути визначені у твердій грошовій сумі.

Відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

Відповідач інших утриманців немає, він працездатний, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати аліменти на утримання нашої неповнолітньої дитини.

Оскільки відповідач в добровільному порядку відмовився від надання матеріальної допомоги нашій дитині та ухиляється від обов’язку утримувати її до досягнення нею повноліття, я вимушена звернутися в суд з цією позовною заявою.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»: «Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення».

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 150, 180-184 СК України, ст.ст. 174, 175 ЦПК України, ЗУ «Про судовий збір», —

ПРОШУ:

Стягнути з відповідача — (ПІБ), 1971 року народження, на користь (ПІБ), 1972 року народження, аліменти на утримання неповнолітньої дитини (ПІБ), 2015 року народження, в розмірі 1/4 частки з усіх видів заробітку (або у твердій грошовій сумі в розмірі 1000 грн.), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з моменту подачі даної позовної заяви і до досягнення дитиною повноліття.

Додатки:

Копії свідоцтва про шлюб – 2 екз.
Копії свідоцтва про народження – 2 екз.
Довідка про склад сім’ї та її копія – 2 екз.
Копії паспорту – 2 екз.
Копії довідок при присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.
Копія позовної заяви
Все документы, которые мы подкрепляем к исковому заявлению, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах:

первый для суда. Как правило в суд мы предоставляем оригиналы всех документов. Их не обязательно подкреплять под исковое заявление. Достаточным будет взять их в судебное заседании и предоставить их судье по ее требованию.
второй для ответчика (только копии документов).

«20» березня 2020 р.  (підпис) ПІБ

Полезная информация об алиментах на ребенка:

Источник: https://fdlx.com/all/money/107381-obrazec-iskovogo-zayavleniya-na-alimenty-v-brake-dva-varianta-po-st-141-180-181-184-sk-ukrainy.html

Алименты в Украине — как оформить алименты на ребенка в 2018

Иск на алименты образец украина 2018

[artlabel id=»171611″]

› Мама › Алименты в Украине: как оформить, получить и сколько алиментов начислят в 2018

Если так случилось, что договориться с бывшим мирно не удалось, получать алименты на ребенка поможет закон. Придется обратиться в суд, а как это сделать правильно, мы вам подскажем.

Fotolia

В прошедшем 2017 году Верховной Радой были внесены принципиальные изменения в ряд законов, которые регламентируют размеры алиментов, порядок выплат, наказания неплательщиков и некоторые другие.

Куда обращаться для взыскания алиментов

Один из родителей, чаще это мама, который проживает с ребенком, имеет право на финансовое участие второго родителя в жизни ребенка, пока он не достигнет 18-летия. Возможно так же подавать иск в суд по месту регистрации или проживания ответчика.

 • Чаще всего иск и весь необходимый пакет документов подают в районный суд по месту проживания ребенка, но возможно так же обращение в суд по месту регистрации или проживания отца (ответчика).

Можно, конечно, изучить все законы, собрать нужные справки и отправиться в суд самостоятельно, однако, практика показывает – стоит обратить к профессиональному юристу, который поможет, как минимум, на начальном этапе не ошибиться с оформлением иска и сэкономит время и нервы.

 • Кроме искового обращения, теперь стал возможен и упрощенный вариант взыскания алиментов, который называется «приказным производством». В этом случае, вы можете обратиться в суд с просьбой о с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов. При таком варианте, если суд принимает решение об открытии приказного производства, приходить на заседания суда не потребуется и решение может быть выдано в трехдневный срок.

Источник: pixabay.com

Оформление алиментов в Украине: кто может претендовать на алименты

 • В первую очередь, это мама (или папа), которая воспитывает ребенка до 18 лет одна, причем независимо от того, оформлен ли развод официально.
 • Может подавать на алименты опекун ребенка, если малыш постоянно проживает с ним и опекунство оформлено юридически.
 • В соответствии с новым законом, алименты теперь принадлежат ребенку, а не родителю, как было раньше.

Оформление алиментов в Украине: какие нужны документы

Для того, чтобы обратиться в суд и подать иск на уплату алиментов нужно собрать пакет документов:

 1. Справка с места работы мужа, о наличии и размере его доходов
 2. Копия свидетельства о рождении ребенка
 3. Если вы разведены, понадобится копия свидетельства о разводе
 4. Копия вашего паспорта и индивидуального налогового номера (ИНН), иначе – идентификационного кода

Исковое заявление, составленное по стандартной форме.

Образец искового заявления:

Источник: lawportal.com.ua

Могут также понадобиться дополнительные документы для оформления алиментов через суд:

 • копия свидетельства о рождении общих детей
 • копия паспорта истца с пропиской и отметкой о регистрации брака
 • копия паспорта ответчика
 • справка о доходах истца
 • справка о местонахождении ответчика.

В случае, если муж не имеет постоянного места работы, от уплаты алиментов он все равно не освобождается. В процессе судебного разбирательства могут потребоваться дополнительные справки и документы, которые придется собирать в процессе.

pixabay.com

Как определяют размер алиментов

В соответствии с законом Украины, а точнее «Семейным кодексом», алименты могут быть назначены в виде части дохода плательщика алиментов, либо в твердой сумме – то есть, фиксированной сумме в гривне. Второй вариант чаще применяется, если доходы у ответчика не стабильны и переменчивы, как, например, у частного предпринимателя или сезонных работников.

При назначении суммы алиментов, суд принимает во внимание множество факторов, каждый из которых придется подтверждать документально:

 • Материальное положение матери (или того из родителей, кто содержит ребенка)
 • Состояние здоровья ребенка и необходимые траты на лечение (при необходимости такового)
 • Финансовое положение плательщика алиментов и состояние его здоровья
 • Наличие у плательщика алиментов иждивенцев – других детей или родственников, требующих материальной помощи
 • Другие факторы, которые могут повлиять на размер алиментов.

При этом, в последней редакции «Семейного кодекса» указано, что минимальный размер алиментов в 2018 году не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка.

На 2018 год прожиточный минимум на ребенка в Украине составляет:

ПериодС 1.01 по 30.06С 1.07 по 30.11С 1 по 30. 12
Дети до 6 лет1492 гpн.1559 грн.1626 грн.
Дети от6 до 18 лет1860 грн.1944 грн.2027 грн.

Как определяют сумму алиментов в 2018 году

Если доход плательщика алиментов можно доказать и он достаточен для содержания ребенка, на одного ребенка взыскивают 25% дохода алиментщика, на двух детей 33%, на трех и более детей – половину дохода плательщика алиментов. При этом сумма не может быть больше 10 прожиточных минимумов на ребенка.

Минимальный размер алиментов в Украине в 2018 году:

Периодс 1.01с 1.07с 1.12
Детям до 6 лет746 гpн.779 грн.813 грн.
Детям от 6 до 18 лет930 грн.972 грн.1013 грн.

Максимальный размер алиментов равен сумме 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста, при этом каждая ситуация рассматривается индивидуально:

Периодс 1.01с 1.07с 1.12
Детям до 6 лет14920 гpн.15590 грн.16260 грн.
Детям от 6 до 18 лет18600 грн.19440 грн.20270 грн.

Если доход незначительный, либо его невозможно доказать, а так же (например, зарплату «в конверте» учесть сложно), в случае «плавающего» дохода, начислять алименты в процентах смысла не имеет.

В таких случаях, как правило, назначают фиксированную сумму, с учетом расходов истца – например, приобретение недвижимости, машины или других дорогих покупках.

Но только, если плательщик алиментов не сможет доказать источник происхождения средств на них.

Льготы многодетным семьям в Украине в 2018: какие и как получить

Источник: pixabay.com

С 2017 года ужесточились меры наказания для тех родителей, которые уклоняются от уплаты налогов более 6 месяцев:

 1. Неплательщику могут запретить вождение автомобиля на срок до 6 месяцев, либо до погашения задолженности.
 2. Запрещается использование огнестрельного охотничьего, пневматического и холодного оружия, вплоть до полного погашения задолженности по алиментам, назначенного судом.
 3. Возможно административное наказание в виде социальных работ, которые неплательщик должен будет выполнять в свободное от работы или учебы время. Причем, при уклонении от таких работ, неплательщика могут посадить на 15 суток под арест.
 4. При выезде с ребенком за границу, разрешение от родителя – неплательщика алиментов не потребуется.

При неуплате алиментов в срок, теперь будет начисляться пеня в размере – 1% от назначенной суммы за каждый день просрочки. Пеня будет начисляться с первого дня просрочки и до полного погашения долга или до принятия судебного решения о взыскания пени, но не более 100% задолженности.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка взыскания алиментов» вступил в силу 6 февраля 2018 года.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора статьи.

Источник: https://www.moirebenok.ua/mother/alimenty-v-ukraine-kak-oformit-poluchit-i-skolko-alimentov-nachislyat-v-2018/

Взыскание алиментов на ребенка в Украине — «Адвокат от А до Я» Украина

Иск на алименты образец украина 2018

(14 4,93 из 5)
Загрузка…

Важно! Если Вы пришли из поисковой системы — ответ на Ваш вопрос точно есть! Ищите его ниже!

Часто при обращении с вопросом относительно расторжения брака, у наших Клиентов также возникает вопрос относительно взыскания алиментов на ребенка.

Как же взыскать алименты на ребенка в Украине?

Во-первых, при разводе вопрос уплаты алиментов может быть решен в добровольном порядке, путем заключения письменного договора: тот родитель, с кем остается проживать ребенок, вправе рассчитывать на участие второго из родителей в воспитании и содержании ребенка. И наоборот, — родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на личное участие в воспитании ребенка.

Более того, в случае, если между супругами нет спора относительно расторжения брака, но есть несовершеннолетние дети, — развод через суд путем подачи совместного заявления возможен только при одновременной подаче вместе с заявлением о разводе письменного договора о том, с кем из родителей будет проживать ребенок и какое участие в обеспечении их жизни будет принимать тот из родителей, кто проживает отдельно, а также об условиях осуществления им права на личное воспитание детей.

В соответствии со статьей 109 Семейного кодекса Украины, такой договор должен быть нотариально удостоверен.

В случае невыполнения условий такого, нотариально удостоверенного, договора об участии в содержании и воспитании ребенка, — алименты могут быть взысканы без обращения в суд, на основании исполнительной надписи нотариуса.

Во-вторых, расторжение брака никак не влияет на алиментные обязательства: в соответствии со статьей 180 Семейного кодекса Украины, родители обязаны содержать ребенка до совершеннолетия.

Таким образом, вопрос о взыскании алиментов не обязательно должен ставиться именно в деле о расторжении брака. В случае возникновения спора относительно порядка или размера участия второго из родителей в содержании ребенка, — с иском в суд о взыскании алиментов можно обратиться в любой момент до достижения ребенком 18-летнего возраста.

Если же спор относительно размера или порядка уплаты алиментов, все ж таки, возник и родители не могут решить его в добровольном порядке, — такой спор подлежит разрешению в судебном порядке.

При решении вопроса «обращаться в суд или нет» для получения алиментов на ребенка, — стоит учитывать, что алименты на ребенка присуждаются по решению суда со дня подачи иска в суд.

Алименты за прошлое время также могут быть взысканы, НО для этого необходимо будет:

— доказать в суде, что истец (лицо, которое обращается в суд с иском о взыскании алиментов) предпринимал меры с целью получения алиментов с ответчика, но не смог их получить в связи с уклонением ответчика от их уплаты. В этом случае суд может присудить алименты за прошлое время, НО не более чем за три года.

Какие документы необходимы для обращения в суд с иском о взыскании алиментов?

Правила рассмотрения споров о взыскании алиментов в судебном порядке, установлены Гражданским процессуальным кодексом Украины, которым и установлены требования к форме и содержанию искового заявления (статья 175 Гражданского процессуального кодекса Украины).

Образец искового заявления о взыскании алиментов Вы можете посмотреть и скачать по этой ссылке:

Для обращения в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов необходимы такие документы:

копия Свидетельства о рождении ребенка (или детей, если подается исковое о взыскании алиментов на нескольких детей).

справка о составе семьи (справка о месте проживания ребенка).

копия свидетельства о браке (не обязательно, но суд может «попросить»).

копия свидетельства о расторжении брака (не обязательно, но суд может «попросить»).

копия справки о присвоении номера плательщика налогов (идентификационного номера ответчика. Не обязательно, но суд будет «просить», так как его нужно указывать в исполнительном листе).

другие документы (например документы, которые обосновывают размер алиментов).

Также нужно будет подать Копию искового заявления и приложенных к нему документов, — для ответчика в деле.

Исковое о взыскании алиментов можно подавать в суд или по месту проживания ответчика, или по месту проживания истца.

Нужна юридическая помощь?

«Адвокат от А до Я» предоставляет комплексные услуги «все под ключ» (Пакет услуг «от А до Я») для тех, кто решил полностью доверить нам cвои заботы, а также разнообразные другие Пакеты услуг, согласно Вашего выбора.

Перечень услуг смотрите в описании выбранного Вами пакета услуг:

УЗНАТЬ стоимость услуг Адвоката

Источник: https://www.advokatservice.kiev.ua/vzyskanie-alimentov-na-rebenka/

Алименты на мать ребенка до 3 лет, форма и бланк искового заявления

Иск на алименты образец украина 2018

Как получить алименты на мать ребенка до 3 лет? При расторжении брака рушится не только союз двух сердец, но и общий бюджетов.  Женщина может остаться одна с ребенком или даже детьми без средств к существованию.

Это происходит в том случае, если она находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет или состоянии беременности. То есть является фактически нетрудоспособной.

Право на алименты женщина имеет не только в пользу детей, но и на саму себя. И если муж и жена успели развестись, то есть смысл подумать над тем, как получить алименты супруге до 3 лет. Ведь женщина нуждается в содержании не только маленького ребеночка, но и самой себя.

Что делать, если матери с грудным ребенком не достаточно денег на проживание? При таких обстоятельствах необходимо осуществить взыскание алиментов на содержание матери до достижения 3-х лет ребенку, ведь средств к достойному существованию нет.

Сразу стоит отметить, что процесс получения выплат в этом случае мало отличается от того, как взыскиваются алименты на детей. Между тем существуют и некоторые нюансы, о которых расскажет предлагаемая статья.

Статьями 89, 90 Семейного кодекса, предусмотрена защита интересов супруги в получении средств на свое содержания, обязуя отца  выплачивать алименты матери ребенка до достижения им возраста 3-х лет.

Как получить алименты маме в 2019 году? Рассмотрим в этой статье.

Алименты на содержание жены до 3 лет присуждаются после расторжения брака. А также дополнительно в период выплат входит время беременности бывшей супруги.

В отличие от алиментов на детей, содержание бывшей супруги осуществляется в выплатах твердой денежной суммы. Ее размер вычисляет суд на основании величины прожиточного минимума.

Бывшая семейная пара имеет полное право подписать соглашение об алиментах на супругу у нотариуса. В таком случае в договоренностях может присутствовать четко оговоренная цифра по алиментам.

Как получить алименты неработающей матери до 3-х лет: условия

Основания для взыскания алиментов на содержание бывшей супруги до 3-х лет перечислены ниже.

Алименты на содержание матери ребенка после развода или в браке могут быть взысканы с отца в том случае, если:

 1. Общему ребенку не исполнилось 3 года, и мать находится в отпуске по уходу за ним.
 2. Супруга не трудоустроена.
 3. Супруга находится в состоянии беременности, на момент развода или спустя 300 дней после него.
 4. Ответчик не оспаривает отцовство, либо данный факт установлен судом.

Вполне естественно, что женщина, воспитывающая одна маленького ребенка, может испытывать объективные финансовые трудности. И в этом случае алименты на жену в декрете призваны покрыть затраты на питание, наблюдение у врачей.

Все эти факторы учтет суд, присуждая алименты на неработающую мать ребенка. Поэтому для суда маме, оставшейся одной следует предоставить справку из органа соцзащиты и других служб о величине получаемого пособия и выплат.

Заявление на содержание матери ребенка до достижения 3-х лет

Если у вас есть все основания для требования этого вида содержания, необходимо подать исковое заявление в суд.

Заявление должно содержать информацию об основаниях и размере выплат.

К иску о взыскании алиментов на содержание бывшей супруги, нужно приложить:

 1. Справку о доходах, истца и ответчика.
 2. Справку с паспортного стола о месте проживания.
 3. Свидетельство о рождении.
 4. Решение суда об установлении отцовства (при необходимости).
 5. Свидетельство о расторжении (заключении) брака.

При необходимости, мировой судья может запросить дополнительные документы.

Размер алиментов на содержание бывшей супруги

При подготовке иска об алиментах на маму ребенка, встает вопрос, какой размер алиментов можно получить?

Алименты на бывшую жену в 2019 году выплачиваются отцом ребенка до достижения им 3-х летнего возраста, ежемесячно и в фиксированной форме.

Размер данных выплат рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда в регионе проживания истца, с учетом прожиточного минимума. Как правило, сумма алиментов на мать до 3 лет, не превышает размер прожиточного минимума.

Вместе с тем, указанный размер может быть значительно выше, с учётом некоторых жизненных обстоятельств, например продолжительная болезнь мамы.

Если, в вашем регионе нет установленного прожиточного минимума, для расчета берется средний по России. При изменении данного показателя соответственно индексируется и размер алиментов. Это происходит без дополнительных заявлений, автоматически.

Порядок взыскания алиментов на содержание неработающей мамы

В ходе судебного разбирательства, суд, учитывая все обстоятельства, если для того есть все необходимые основания, примет решение об удовлетворении исковых требований и взыскании алиментов на содержании матери ребенка до 3-х лет.

Данное решение предоставляется каждой из сторон, и если в течение 30 дней со дня его вынесения в окончательной форме оно не будет обжаловано, направляется в службу судебных приставов заявителем.

Где и начинается исполнительное производство по взысканию алиментов на содержание бывшей супруге и детей.

В случае, если мать в дальнейшем устраивается на работу, она теряет право на получение данного вида содержания.

Кто может получать алименты

Есть несколько условий для того, чтобы женщина, у которой на руках находится маленький ребенок, могла рассчитывать на получение алиментов.

В первую очередь алименты на свое содержание до 3 лет ребенку может рассчитывать его мать, но при условии, что сын (дочь) были рождены в рамках официального брака.

От неработающей мамы потребуются доказательства того, что она действительно нуждается в материальной помощи в связи с воспитанием малыша. Поэтому заранее следует собрать все необходимые справки.

Если женщина воспитывает маленького ребенка, появившегося на свет в неофициальной семье, то рассчитывать ей на алименты в свою пользу вряд ли придётся. Однако алиментные выплаты она имеет право получать на общих основаниях.

Обратите внимание! Действующее законодательство не предусматривает возможность получать алименты на мать ребенка вне брака. При обращении в суд с иском на содержание матери ребенка до 3 лет, женщине будет отказано.

Можно ли взыскать неустойку

Если алименты не платятся в срок, то законодательством полагается неустойка В Семейном кодексе прописана пеня в размере половины процента за каждый день просрочки.

Рассчитать примерную сумму санкций можно и на нашем сайте онлайн. Для этого создан специальный калькулятор пени по алиментам. Результаты расчетов можно сформировать в отдельный документ, распечатать его и приложить к судебному иску.

Однако перед его предъявлением следует взять справку от судебного пристава по сумме долга. Ее желательно заказать с разбивкой по месяцам. Так будет значительно легче вывести итоговую сумму санкций.

Нужно помнить и о существовании исковой давности в отношении взыскания именно неустойки. Она составляет 3 года после достижения ребенком трех лет. Кроме того, бывший супруг вправе уменьшить размер алиментов, при наличии оснований.

Если муж не платит, что делать

Большинство мам задают вопрос: Муж не платит алименты на мое содержание, что делать? Куда обратится?

На самом деле существует несколько способов заставить должника исполнять свои обязательства перед бывшей супругой. О неустойке уже было сказано, но существует несколько других способов (бытовых и юридических).

Можно написать жалобу бывшему мужу по месту работы. Не исключено, что администрация применит к нему определенные рычаги воздействия.

А также в некоторых случаях помогает обращение в органы прокуратуры. Сами они алименты взыскивать не вправе. Зато в необходимые инстанции будут направлены указания, обязательные для соблюдения.

Форму можно посмотреть на странице: Образец жалобы прокурору на бездействия пристава исполнителя.

https://www.youtube.com/watch?v=_LMD9-poH9Y

Через приставов можно попытаться лишить бывшего супруга водительских прав до тех пор, пока он не погасит долг.

Однако в этом случае необходимо чтобы сумма невыполненных обязательств превысила порог в 10 тысяч рублей.

При такой же сумме можно ставить вопрос и об ограничении свободы передвижения. При таком варианте бывшему супругу будет запрещено покидать пределы РФ.

Не нужно также забывать об административном или уголовном преследовании должника. Вначале наступают административные санкции. Если же они не помогут, то приставы вправе возбудить уголовное дело.

В любом случае мать сама вправе решать, каким образом ей лучше всего защитить свои права.

Пример искового заявления на алименты матери ребенка до 3-х лет

Ниже представлен образец искового заявления о взыскании алиментов на содержание бывшей супруги до достижения ребенку з-х лет, а также на детей.

Данный образец заявления соответствует действующему законодательству. Вы всегда можете отредактировать заявление под свои нужды.

Семейный кодекс предусматривает уплату алиментов не только на детей. Получателем финансовой помощи дополнительно может быть и мать ребенка, при условии, что ему еще не исполнилось трех лет.

В этом случае суд всегда назначает выплаты в твердой сумме. На сына или дочь отчисления могут производиться в процентах от дохода отца (при условии, что он имеет стабильный заработок).

По законодательству взыскание алиментов на маму и ребенка до 3-х лет возможно на основе искового заявления. Приводим его примерный образец.

Мировому судье 68 участка Москвы

ул. Пулковская, 4, корпус 3

Истец: Филиппова Зоя Викторовна

улица Военная, 5, квартира 18

Ответчик: Кузьмин Андрей Константинович

ул. Столичная, 14, квартира, 5

Исковое заявление

о взыскании алиментов на мать и ребенка

Между мною, Филипповой Зоей Викторовной, и Кузьминым Андреем Константиновичем 16 мая 2017 года был заключен официальный брак. В подтверждение этого факта Головинским районным ЗАГСом выдано свидетельство за номером 223668.

В период существования семейных отношений у нас родился сын, Кузьмин Кирилл Андреевич, 01.02.2018 года рождения.

17 июня 2018 года Мировой судья 68 участка Москвы вынес решение о расторжении брака (дело № 438/19). 18 сентября того же года в органе ЗАГСа получено свидетельство о разводе.

Ребенок остался проживать со мной, и я вынуждена его воспитывать самостоятельно. Сама я нигде временно не работаю по состоянию здоровья (документы от врачей прилагаются к исковому заявлению).

На данный момент я и сын нуждаемся в финансовой поддержке. Мне нужны деньги на лекарства. Также у меня нет достаточной суммы средств на покупку продуктов и одежды для сына.

В соответствии со ст. 90 российского Семейного кодекса бывшая жена вправе требовать от прежнего супруга содержания в виде алиментов до того момента, пока ребенку не исполнится 3 года. На основании статьи 91 кодекса выплаты присуждаются в твердой денежной сумме.

Мои потребности в помощи я оцениваю в 20 000 рублей. В эту сумму входит приобретение медикаментов и оплата коммунальных платежей.

Кроме того, считаю необходимым отметить следующее. В настоящее время бывший муж работает главным инженером в ООО «Спартак» и имеет стабильную и высокую зарплату. Соответственно, он имеет возможность обеспечивать меня и ребенка.

Исходя из статьи 81 СК в случае наличия у плательщика постоянного дохода, размер алиментов составляет четверть от заработка.

Руководствуясь изложенным выше и статьями 81, 90 и 91 Семейного кодекса РФ

Прошу суд:

1) Назначить алименты с Кузьмина Андрея Константиновича на содержание Филипповой Зои Викторовны в ежемесячной сумме 20 000 рублей до момента, когда ребенку исполнится 3 года.

2) Удерживать с дохода Кузьмина Андрея Константиновича алименты в размере 1/4 на сына, Кузьмина Кирилла Андреевича.

Приложение:

1) Копии свидетельств о браке и разводе.

2) Копия свидетельства о рождении сына.

3) Копия решения мирового судьи 68 участка Москвы от 17.06.2017 г. по делу № 438/19.

4) Документы, подтверждающие состояние здоровья истца.

5) Справка из органа социального обеспечение.

6) Экземпляр исковое заявление о взыскание алиментов на маму и ребенка до 3-х лет для ответчика.

Истец: Филиппова З. В.

Заявление на содержание матери ребенка до достижения 3-х лет

Выплаты на маму и маленького ребенка суд назначает отдельно. В расчет берутся несколько факторов. На первом месте среди них стоит финансовое положение получателя алиментов.

Дополнительно хотелось бы дать практические советы:

 1. В иске женщина должна обосновать наличие потребности в содержании от бывшего супруга. Если есть документы в подтверждение доводов, копии их также прикладываются.
 2. Могут понадобиться доказательства текущих расходов по ребенку. Поэтому целесообразно хранить копии чеков, квитанций
 3. Не лишним сделать отдельный акцент на том, что бывший супруг располагает достаточными возможностями как для содержания малыша, так и его матери.

На 2 типа алиментов суд выдает отдельные исполнительные листы. Дело в том, что работать с ними приставы могут по-разному. Следовательно, не следует пренебрегать дальнейшим контролем за ходом исполнительного производства.

Олег Росляков, источник sud-isk.ru.

Обязательно поделитесь с друзьями!

Источник: https://sud-isk.ru/ob-alim/alimenty-materi-rebenka.html

Административный округ
Добавить комментарий